บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 8 ปี จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย คุณเรืองชัย จิตรสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด) เป็นผู้เข้ารับรางว..
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 คุณประเสริฐ, คุณเรืองชัย, คุณจินตนา จิตรสกุล และครอบครัว พร้อมพนักงาน บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มอบเงินให้แก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนสร้าง..
นัดหมายล่วงหน้าผ่านคอลเซ็นเตอร์ รับส่วนลดทันที ..