บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด

บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509
ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 สาขา

     - สาขาแม่สาย

     - สาขาพาน

     - สาขาเทิง

     - สาขาแม่ขะจาน

     - สาขาเชียงของ

     - สาขาบ้านดู่

บริษัท โตโยต้าเชียงราย ได้รับรางวัล President Award ปี ค.ศ.2007, 2009, 2010, 2011 และปี 2012
ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุด ซึ่งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมอบให้ตัวแทนจำหน่าย
ที่มีคะแนนสูงสุดในด้านการขาย, การบริการ และลูกค้าสัมพันธ์