บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

Toyota Hiace


Hiace Eco ตู้ทึบ
  • ช่องเก็บของด้านบน
  • ช่องเก็บของด้านล่าง
  • ที่เขี่ยบุหรี่
  • นาฬิกาดิจิตอล
  • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง
  • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
  • มาตรวัดปริมาณน้ำมัน

  • ...อ่านต่อ