บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

Toyota Commuter


3.0 M/T
 • กระจกหลังส่องทาง
 • มาตรวัดปริมาณน้ำมัน
 • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ที่เขี่ยบุหรี่
 • ช่องเก็บของด้านบน
 • ช่องเก็บของด้านล่าง
 • ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า
 • ไฟส่องบันไดข้าง

 • ...อ่านต่อ3.0 A/T
 • ไฟส่องบันไดข้าง
 • ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า
 • ช่องเก็บของด้านบน
 • ช่องเก็บของด้านล่าง
 • ที่เขี่ยบุหรี่
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • เสียงเตือนสวิทช์กุญแจ
 • มาตรวัดปริมาณน้ำมัน
 • ไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง
 • กระจกหลังส่องทาง

 • ...อ่านต่อ