บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

Toyota Alphard


2.5 Vellfire
 • ระบบฟอกอากาศ พลาสม่า คลัสเตอร์และช่องแอร์ส่วนตัว สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
 • ไฟส่องสว่างบริเวณ ที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
 • ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง
 • ประตูข้าง ซ้าย/ขวา ระบบไฟฟ้า
 • ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า
 • ไฟส่องสว่างบริเวณ แผงประตูหน้าขณะประตูเปิด
 • ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์
 • มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator)
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท (ทุกบาน)
 • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display)

 • ...อ่านต่อ2.5 HV
 • ระบบฟอกอากาศ พลาสม่า คลัสเตอร์และช่องแอร์ส่วนตัว สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
 • ไฟส่องสว่างบริเวณ ที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
 • ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง
 • ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า
 • ไฟส่องสว่างบริเวณ แผงประตูหน้าขณะประตูเปิด
 • ประตูข้าง ซ้าย/ขวา ระบบไฟฟ้า
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท (ทุกบาน)
 • ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์
 • มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator)
 • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display)

 • ...อ่านต่อ3.5 Executive Lounge
 • ไฟส่องสว่างบริเวณ ที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
 • ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง
 • ประตูหลัง ระบบไฟฟ้า
 • ไฟส่องสว่างบริเวณ แผงประตูหน้าขณะประตูเปิด
 • ประตูข้าง ซ้าย/ขวา ระบบไฟฟ้า
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท (ทุกบาน)
 • มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator)
 • ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์
 • กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน
 • จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display)

 • ...อ่านต่อ