บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

Toyota Avanza


1.5S A/T
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน
 • กระจกไฟฟ้า
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • กระจกบังลมหน้า อััดซ้อนนิรภัย
 • สเกิร์ตข้าง

 • ...อ่านต่อ1.5G A/T
 • กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กระจกไฟฟ้า
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • กระจกบังลมหน้า อััดซ้อนนิรภัย
 • กันชนสีเดียวกับตัวรถ ด้านหน้า/หลัง

 • ...อ่านต่อ1.5E M/T
 • กระจกไฟฟ้า
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • กันชนสีเดียวกับตัวรถ ด้านหน้า/หลัง
 • กระจกบังลมหน้า อััดซ้อนนิรภัย

 • ...อ่านต่อ1.5E A/T
 • กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน
 • กระจกไฟฟ้า
 • เซ็นทรัลล็อก
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • กันชนสีเดียวกับตัวรถ ด้านหน้า/หลัง
 • กระจกบังลมหน้า อััดซ้อนนิรภัย

 • ...อ่านต่อ1.5S Touring
 • สเกิร์ตข้าง
 • กระจกบังลมหน้า อััดซ้อนนิรภัย
 • ไฟเตือน ปิดประตู ไม่สนิท
 • นาฬิกาดิจิตอล
 • กระจกไฟฟ้า
 • เซ็นทรัลล็อก
 • กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน

 • ...อ่านต่อ