บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

Toyota Camry


2.5 HV Navigator
 • ปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิง
 • พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้
 • ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ (Lumber Support)
 • เบาะด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
 • ที่วางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ
 • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

 • ...อ่านต่อ2.5HV Premium
 • ปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิง
 • เบาะนั่งด้านหลังปรับเอนไฟฟ้า
 • พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้
 • ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ (Lumber Support)
 • เบาะด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
 • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

 • ...อ่านต่อ2.5 HV CD
 • เบาะด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
 • ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ (Lumber Support)
 • ปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิง
 • พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบพับลงต่ำได้
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
 • ที่วางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ
 • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

 • ...อ่านต่อ2.5G
 • เบาะด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
 • ปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิง
 • ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ (Lumber Support)
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
 • ที่วางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ
 • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

 • ...อ่านต่อ2.0G
 • ปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิง
 • เบาะด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
 • ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ (Lumber Support)
 • ที่วางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
 • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

 • ...อ่านต่อESPORT
 • มือจับประตู
 • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง
 • ท่อไอเสียคู่
 • เบาะนั่งด้านหลัง แยกพับได้ 60:40
 • ระบบการควบคุม การเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
 • ที่วางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ
 • ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ (Lumber Support)
 • เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต

 • ...อ่านต่อ2.0G Extremo
 • ปุ่มปรับไฟฟ้าเบาะผู้โดยสารด้านหน้าบริเวณข้างพนักพิง
 • ปุ่มปรับเบาะดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ (Lumber Support)
 • เบาะด้านคนขับ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
 • ที่วางแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
 • ระบบการควบคุม การเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
 • ท่อไอเสียคู่
 • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

 • ...อ่านต่อ