บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 8 ปี

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 8 ปี

จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โดย คุณเรืองชัย จิตรสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด)

เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว เพื่อตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการบริหาร

และมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโตโยต้า


By ผู้ดูแลระบบ