บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนเงิน 2,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 คุณประเสริฐ, คุณเรืองชัย, คุณจินตนา จิตรสกุล และครอบครัว

พร้อมพนักงาน บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และบริษัทในเครือ

ได้มอบเงินให้แก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์

ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)


By ผู้ดูแลระบบ