บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด :::: 99/2 หมู่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 :::: โทร. 053 755 199 แฟกซ์. 053 754 957

ศูนย์ซ่อม ตัวถังและสี

ศูนย์ซ่อม ตัวถังและสี
งานซ่อมเบา  TPS (TOYOTA PPODJCTION STSTEM) 
* ระบบสายการผลิตแบบโรงงานโตโยต้า 
* ซ่อมเสร็จภายใน 3 วัน  (นับจากวันที่ส่งมอบรถ)

งานซ่อมหนัก
ชุดเครื่องมือและระบบ ทันสมัยทีี่สุด  โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มีรถให้เช่า ระหว่างซ่อม ราคาพิเศษ  
- vios  500 บาท/วัน
- Altis  800 บาท/วัน

 


By ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์ซ่อม ตัวถังและสี
Date: 28 มีนาคม 2561
By
ผู้ดูแลระบบ
นัดหมายล่วงหน้า
Date: 7 สิงหาคม 2558
By
ผู้ดูแลระบบ